Asia-03-2141 8250  West-03-2143 3939

Travel, Redefined.

“Live life with no excuses travel with no regret” ― Oscar Wilde

COST SAVER BEIJING DONGBEI HARBIN FUJIAN XIAMEN GUILIN GUIZHOU HAINAN HENAN NINGXIA NORTH XINJIANG | SILK ROAD SHANDONG SHANGHAI SICHUAN CHENGDU TIBET XI'AN YUNNAN KUNMING ZHANGJIAJIE | CHONGQING | YANGTZE RIVER MACAO | ZHUHAI | GUANGZHOU

HAINAN. SANYA

Haikou 海口 | XiangBay 香水湾 | Nanshan 南山 No Shopping Stop 无购物

Duration / 5 Days 4 Nights
Availability / 2019

PICTURESQUE ZHANGJIAJIE

No Shopping Stop 无购物

Duration / 7 Days 5 Nights
Availability / 2019

FROM RM
4,299*
Per Person

View Tour

Itinerary

TOWARDS FUJIAN

Duration / 8 Days 7 Nights
Availability / 2019

GLAMOROUS SHANGHAI JIANGNAN

Jul-Dec 7月-12月

Duration / 8 Days 7 Nights
Availability / 2019

MONO BEIJING

No Shopping Stop 无购物 | DEC 12月

Duration / 7 Days 5 Nights
Availability / 2019

FROM RM
3,599*
Per Person

View Tour

Itinerary

7D6N THE MAGICAL DONGBEI SNOW VILLAGE

DEC 12月

Duration / 7 Days 5 Nights
Availability / 2019

FROM RM
5,999*
Per Person

View Tour

Itinerary

8D7N DONGBEI SNOW DREAM WORLD TRIP

DEC 12月

Duration / 8 Days 6 Nights
Availability / 2019

CHARMING OF GUILIN

Longshen | Yangshuo 龙胜 | 阳朔. No Shopping Stop 无购物

Duration / 6 Days 5 Nights
Availability / 2019

FROM RM
4,299*
Per Person

View Tour

Itinerary